Web Sitesi Üyelik Koşulları

https://www.yemektekeyifvar.com/ ("Web Sitesi") adresine girdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Web Sitesi, yemek konularında Web Sitesi ziyaretçilerine içerik sağlamaktadır. Kayıtlı merkezi İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 13 34768 Ümraniye/İstanbul Türkiye adresinde bulunan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. ("Unilever") tarafından işletilen Web Sitesi’ni kullanmadan önce lütfen işbu koşulları ("Üyelik Koşulları") okuyunuz. Üyelik Koşulları Web Sitesi'nin her türlü kullanımı için geçerlidir. Web Sitesi zaman zaman Üyelik Koşulları'nı değiştirebilir. Bu nedenle, Web Sitesi'ne her giriş yaptığınızda Üyelik Koşulları'nı gözden geçirmeye devam edin. Web Sitesi'ni böylesi herhangi bir değişiklik yapıldıktan sonra kullanmanız, Üyelik Koşulları'ndaki değişikliklerin farkında olduğunuzun ve bu değişikliklere uyacağınızı kabul ettiğinizin göstergesidir. Web Sitesi zaman zaman yarışmalar ya da çeşitli kampanyalar düzenleyebilir. Bu yarışma ve kampanyalara ilişkin koşullar, varsa, bu yarışma ve kampanyaların düzenlendiği kısımlara eklenecektir.

İşbu Üyelik Koşullarını kabul etmiyorsanız, sizi bu Web Sitesi’ne yönlendiren URL’i kapatın ve lütfen bu web sitesini kullanmayınız.

İnternet Sitesi'ne Erişim

İşbu Web Sitesi 18 yaşında veya 18 yaşından büyük kişilerin kullanımına yönelik olarak yapılmış ve bu amaç için tasarlanmıştır. Web Sitesini kullanmak ve/veya Web Sitesi’ni kullanarak kullanıcı hesabı oluşturmak için 18 yaşında veya daha büyük olmanız ve geçerli bir e-posta adresiniz olması gerekmektedir. 18 yaşından küçük olmanız halinde veliniz veya kanuni vasinizin önceden izin vermiş olması gerekmektedir. Web Sitesi’nde kullanıcı hesabı oluşturmak istemeniz halinde sizden bazı bilgileriniz istenebilecektir. Web Sitesi’ne sağlamış olduğunuz tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. Üyelik Koşulları’na uymamanız halinde Web Sitesi kullanıcı hesabınızı askıya alabilecektir. Web Sitesi’nin her an erişilebilir olması için elimizden geleni yapsak da her koşulda Web Sitesi’ne erişebilmenizi garanti etmiyoruz. Web Sitesi’ne erişiminiz bakım ve güncellemeler nedeniyle zaman zaman kesilebilir.

Web sitesine erişim izni sadece geçici olarak verilmektedir ve Unilever, bu web sitesini veya onun belirli bölüm ve kısımlarını tarafınıza herhangi bir ihbarda bulunmadan ve kendi şahsi takdirine ve seçimine göre değiştirme ya da kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Web sitemiz herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanıma kapandığı takdirde bu sebeple hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.

Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak, bu Kullanım Koşullarına veya Unilever Politikalarına uyulmaması ya da telif haklarına veya başka fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesi sebebiyle ya da benzeri başka sebeplerle (mükerrer hafif suçlar da dâhil) bu web sitesine ve/veya Hizmetlere erişimi herhangi bir ihbarda bulunmadan durdurma veya askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kişinin bu web sitesine veya Hizmetlere erişimini durdurma kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.

Web Sitesinin Mülkiyeti ve İşletilmesi ve Kullanım Koşullarına Bağlılık

Bu web sitesi, Unilever şirketler grubunun bir üyesi ve parçası olan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.’ye aittir. Unilever Şirketler Grubu ve onun ürün markaları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen burayı tıklayınız.

Bu Web Sitesi’ni ve Unilever’in bu Web Sitesi’nde veya bu Web Sitesi’nden veya bu Web Site kanalıyla size sunduğu uygulamaları, yazılımları, verileri, ürünleri, yarışmaları, ödül çekilişlerini ve diğer hizmetleri (hepsi birlikte bundan böyle kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) şahsen ya da bir şirket adına ve namına kullanmanız sizinle Unilever arasında kurulan sözleşmenin koşullarına tâbi olacaktır.

Bu sözleşme:

(hepsi birlikte kısaca “Unilever Politikaları” olarak anılacaklartır) birlikte, varsa yürürlükteki ek koşullar da dâhil olmak üzere bu Üyelik Koşulları’nın tamamından oluşmaktadır.

Bir tarafta Üyelik Koşulları ile diğer tarafta Üyelik Koşullarında yer alan konulara ilişkin diğer Unilever Politikaları arasında bir çelişki bulunması halinde, Üyelik Koşulları esas alınacaktır. Web Sitesi’nin kullanarak zaman zaman burada yer alan koşulları güncelleyerek Üyelik Koşullarını değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul ediyorsunuz.

Web Sitesi’ni kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Üyelik Koşulları’nı kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.

Verilerin Gizliliği

Unilever, gizliliğinizi ciddiye almaktadır ve bu web sitesinde verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi Gizlilik Politikasına ve https://www.unilever.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ linkinde yer alan Unilever Aydınlatma Metni çerçevesinde korumaktadır.

Hizmetleri kullanmakla, verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi yukarıda bahsi geçen Gizlilik Politikasına ve Unilever Aydınlatma Metnine uygun olarak kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

Dayanak Oluşturmama

Unilever, Web Sitesi içerisinde sunulan tüm içeriklerle ilgili; ve Web Sitesi'ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

Bağlantılar

Bu Web Sitesi'nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu Web Sitesi'ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir. Bağlantı verilen bu siteler, Web Sitesi’nin kontrolü altında değildir. Web Sitesi, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına Web Sitesi tarafından verilmiş bir onay değildir. Web Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği Web Sitesi’nin kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. Unilever, Web Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı İçeriği

Web Sitesi’ne herhangi bir veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, görüntü, video, mesaj veya başkaca malzemeleri ilettiğinizde, yüklediğinizde, yayınladığınızda, e-posta ile gönderdiğinizde veya başkaca bir şekilde bunları Web Sitesi'ne sağladığınızda ("Kullanıcı İçeriği"), söz konusu Kullanıcı İçeriği'nden tamamen sorumlu olursunuz. Kullanıcı İçeriği Web Sitesi’nin değil, Web Sitesi'nde Kullanıcı İçeriği'ni yayınlayanların tamamen sorumlu olduğu anlamına gelir. (a) Hukuka aykırı, zararlı, tehdit, istismar, taciz, işkence edici, aşağılayıcı, terbiyesiz, müstehcen, hakaret edici, başkalarının gizliliğine müdahale eden, nefret dolu veya ırk ve etnik köken açısından veya başkaca bir şekilde sakıncalı olan; (b) herhangi bir kanun çerçevesinde veya sözleşme veya vekalet ilişkisi çerçevesinde verme yetkisini haiz olmadığınız; (c) yanlış, hatalı veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz; (d) herhangi bir üçüncü kişi tarafından karşılığında tazmin edildiğiniz veya herhangi bir karşılık verdiğiniz veya (e) herhangi bir tarafın herhangi bir patent, marka, ticari sır, telif hakkı veya başkaca tescilli haklarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği'nin iletilmesi, yüklenmesi, yayınlanması, e-posta ile gönderilmesi veya başkaca bir şekilde İnternet Sitesi'ne sağlanması ile iştigal etmeyeceğinizi veya başkalarının bunlarla iştigal etmesine destek olmayacağınızı veya onları teşvik etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz. Zincir mektuplar, toplu postalar veya herhangi bir türden "spam" de dahil olmak üzere herhangi bir yazılım virüsü, talep edilmeyen veya izin verilmeyen reklam, istek veya promosyon malzemesini iletmemeyi, yüklememeyi, yayınlamamayı, e-posta ile göndermemeyi veya başkaca bir şekilde sağlamamayı da kabul ediyorsunuz. Ayrıca, (i) herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi veya herhangi bir kişi veya kuruluşla bağlantınızı yanlış bir şekilde beyan etmemeyi veya başkaca bir şekilde yanlış tanıtmamayı; (ii) herhangi bir şekilde küçüklere zarar verilmesi de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü kişiyi, başkasının taciz edilmesinin savunulması da dahil olmak üzere, "gizlice takip etmemeyi" veya başkaca bir şekilde taciz etmemeyi; (iii) herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin menşeini saklamak için üstbilgileri taklit etmemeyi veya tanımlayıcıları başkaca bir şekilde manipüle etmemeyi; (iv) kasten veya kasıtsız olarak tabi olunan herhangi bir ulusal veya uluslararası mevzuatı ihlal etmemeyi veya (v) diğer kullanıcılar hakkında kişisel verileri toplamamayı veya depolamamayı da kabul ediyorsunuz.

Web Sitesi'ne iletilen veya Web Sitesi'ne konulan Kullanıcı İçeriği'ni desteklemiyoruz veya kontrol etmiyoruz. Bu nedenle, Kullanıcı İçeriği'nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmiyoruz. Web Sitesi, hiçbir durumda, bir Kullanıcı İçeriği'ndeki herhangi bir hata veya eksiklik veya iletilen, yüklenen, yayınlanan, e-posta ile gönderilen veya Site aracılığıyla başkaca bir şekilde sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin kullanımı neticesinde tarafınızca katlanılan herhangi bir türden zarar veya ziyan da dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'nin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu olmayacaktır.

Münhasıran kendi takdirimiz doğrultusunda, herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni yayınlamayı reddetme veya kaldırma hakkını (ancak yükümlülüğünü değil) haiz olduğumuzu ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni değiştirme, sıkıştırma veya silme hakkını saklı tuttuğumuzu tasdik ediyorsunuz. Yukarıdaki hükmün veya işbu Üyelik Koşulları'nın herhangi başka bir hükmünün genelliğine sınırlama getirmeksizin, işbu Üyelik Koşulları'nı ihlal eden veya başkaca bir şekilde aykırılık teşkil eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği'ni kaldırma hakkına sahip bulunuyoruz ve işbu Hüküm ve Şartları ihlal eden veya başkalarının haklarını zedeleyen herhangi bir kullanıcıya ön bildirimde bulunmaksızın hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

Fikri Mülkiyet Hakları

Web Sitesi yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere ("İçerik"); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Web Sitesi’nin sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Web Sitesi’ne lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. Web Sitesi'ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. Web Sitesi'ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz.

Web Sitesi’nin önceden açık yazılı izni olmadan Unilever markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağınızı ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığınızı kabul ediyorsunuz.

Web Sitesi'ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, Web Site'sinin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya Web Sitesi'nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında bilgi sahibi olmanızı takiben Web Sitesi’ne yazılı bilgi vereceğinizi kabul ediyorsunuz.

Lisans ve İndirme Hakları

Web Sitesi'ni işbu Üyelik Koşulları'na uygun şekilde kullanma ve işbu bölümde belirtilen koşullar kapsamında Web Sitesi'ne kullanıcı içeriği yükleme haricinde Web Sitesi ve/veya İçerik'e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmemektesiniz. Bu bölümde belirtilen hususların dışında Web Sitesi'nin hiçbir bölümünü kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden derleyemez, ayrıştıramaz, parçalara ayıramaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, sergileyemez, uygulayamaz, değiştiremez, İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünde tersine mühendislik gerçekleştiremez ya da İnternet Sitesi'nin hiçbir bölümünü herhangi bir şekilde kötüye kullanamazsınız. Web Sitesi ancak aşağıdaki hususlara uyulması kapsamında indirmeye (download) izin verir:

I. İndirdiğiniz bölümlerin birden fazla kopyası basılamaz ve bu basılı kopyadan başka kopyalar oluşturulamaz,

II. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar sadece kişisel amaçlar için kullanılır; ticari amaçla kullanılamaz,

III. İndirilenler ve/veya basılı kopyalar üzerindeki telif hakkına ilişkin uyarılar olduğu gibi korunur ve bu tür yazı ve uyarılara uyulur.

Ek olarak, İçerik ya da İçerik'in herhangi bir bölümü, hangi yöntemle olursa olsun (televizyon veya radyo yayını ya da bilgisayar ağı da dâhil olmak üzere), satışa sunulamaz, satılamaz ya da herhangi başka bir yöntemle dağıtılamaz. Web Sitesi'nin hiçbir bölümü başka bir web sitesinin bir bölümü olarak gösterilemez. Web Sitesi ve içerdiği bilgiler ne şekilde olursa olsun bir veri tabanı oluşturmak için kullanılamaz, Web Sitesi'nin tamamı ya da bazı bölümleri tarafınızca veya üçüncü şahıslarca erişim sağlamak adına veya Web Sitesi'nin tamamını veya bazı bölümlerini içeren veri tabanı sitelerine dağıtılmak için bütün ya da bölümler halinde veri tabanlarında saklanamaz.

Taahhütte Bulunmama

Web Sitesi ve İçerik, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. Unilever, Web Sitesi'nde bulunan herhangi bir içerik veya uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; Web Sitesi'nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. Unilever, Web Sitesi'nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da Web Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da "Trojan" içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. Üçüncü kişiler tarafından oluşturulan içeriklerden Web Sitesi sorumlu tutulamaz. Unilever ayrıca Web Sitesi'ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

Bu Üyelik Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

İçerik de dâhil olmak üzere Web Sitesi'ni kullanımınızın sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul ediyorsunuz. Web Sitesi, Üyelik Koşulları ve içerikten memnun değilseniz Web Sitesi'ni kullanımınızı durdurabilirsiniz.

Kanunlar ve Yönetmelikler

Web Sitesi, herhangi bir sebepten dolayı Web Sitesi'nin veya ilgili mevzuat uyarınca Web Sitesi'ne erişimin yasaklandığı yerdeki kişilere yönelik değildir. Bu yasaklara tabi olan kişiler Web Sitesi'ne erişmemelidir.

Web Sitesi, içeriklerinin her yerel kanun uyarınca kullanıma uygun olduğu veya bunlara her yerel kanunca cevaz verildiği hususlarını ileri sürmemektedir. Web Sitesi'ne erişenler bunu kendi inisiyatifleri ile yapmaktadırlar ve mevzuata uyulması hususunda kendileri sorumludurlar.

Tazminat

Unilever’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

I. Web Sitesi’ni kullanımınız,

II. Üyelik Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,

III. Web Sitesi'nin sizin tarafınızca kullanılmasının;

a. Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,

b. İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,

IV. Web Sitesi'nden herhangi bir unsuru silmeniz, Web Sitesi'ne herhangi bir unsur eklemeniz, Web Sitesi'nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da Web Sitesi'ni izinsiz kullanımınız,

V. İşbu Üyelik Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz,

Üçüncü şahıslar tarafından Unilever’e, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin Unilever’i, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Üyelik Koşulları'nın bu bölümünde Web Sitesi'nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin Web Sitesi'ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar ile ilgili veya bunlardan doğan tüm masraflara, zararlara veya harcamalara (vekalet ücretleri de dâhil) ilişkin olarak Web Sitesi’ni, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

Üyelik Koşullarının Feshi

İşbu Üyelik Koşulları siz veya Web Sitesi tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Üyelik Koşulları’nın Web Sitesi tarafından feshedilmesi halinde Web Sitesi’ne kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Üyelik Koşulları’nı Web Sitesi üzerinden ya da unilever@tr.webhelp.com e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben Web Sitesi’nden elde edilmiş tüm içerik ve içerik kopyaları imha edilmelidir.

Web Sitesi Değişiklikleri

Web Sitesi’nin tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Web Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu değişikliklerin sizin Web Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

Bilginin Geri Bildirimi ve Aktarımı

Bu Web Sitesi yoluyla aktarılan her türlü bilgi Web Sitesi’nin Gizlilik Politikası'na tabidir ve Web Sitesi’ne aittir. Bu Web Sitesi’ne veya Web Sitesi’nden hukuka aykırı, tehditkâr, hakaret ve iftira edici, müstehcen, tahrik edici veya pornografik materyal veya kanun önünde herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğa neden olabilecek herhangi bir materyal aktarımı yasaktır.

Web Sitesi kimliğinizi belirtmemek koşuluyla kişisel veri niteliğinde olmayan demografik bilgileriniz ile Web Sitesi'ni kullanımınıza ilişkin bilgileri kullanabileceğini ve/veya açıklayabileceğini kabul etmektesiniz.

Bölünebilirlik ve Feragat

İşbu Üyelik Koşulları'nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Üyelik Koşulları'nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Üyelik Koşulları'nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

Tüm Sözleşme

Burada sağlananın dışında, bu Üyelik Koşulları aramızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve bundan önceki tüm anlaşmaların ve sözleşmelerin (yazılı ya da sözlü) yerine geçer. Bu maddedeki hiçbir husus tarafların hileden doğan sorumluluklarını sınırlamak ya da engellemek için işletilmeyecektir.

Üçüncü Kişilerin Hakları

Bu Üyelik Koşulları’ndaki hiçbir husus bu Üyelik Koşulları'nın ya da Üyelik Koşulları ile bağlantılı olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (bu sözleşmede isim, sınıf, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Üyelik Koşulları’ndan doğan ve bunlara ilişkin ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve buna uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır.

Bu Üyelik Koşullarından doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde münhasıran ve sadece İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır ve Üyelik Koşullarından kaynaklanan ihtilâflar, dava ve takiplerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin üzerinizde yargı yetkisine sahip olacağını da kabul ve beyan ediyorsunuz.

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi'nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

Üyelik Koşullarında paragraf başlıkları sadece kolaylık olması için konulmuş olup herhangi bir hukuki veya akdi etkisi bulunmamaktadır.

Tüm hakları saklıdır.